Kuiper ADVocatuur is actief op het gebied van het Ondernemingsrecht, het Contractenrecht en het Gezondheidsrecht. Dit betreft bijv. advisering, uitwerking, implementatie, begeleiding en/of beoordeling/second opinion in zaken over:

 • Rechtsvorm, inrichting van interne organisatie
 • Groeps- of koepelstructuren in de zorg
 • Bestuur en toezicht (‘Good governance’)
 • Statuten, reglementen, protocollen, contracten, gedragscodes
 • Constructies voor samenwerking intern of met derden
 • Rechtspositie bestuurders en directeuren
 • Aansprakelijkheid bestuurders, commissarissen en beleidsbepalers
 • Overeenkomsten van opdracht, onderaanneming, vrijwaring, SLA, etc.
 • Intentieverklaringen, overnamecontracten, fusie, splitsing
 • Kwesties die voortvloeien uit de Wet kwaliteit, klachten en geschillen in de zorg
 • Kwesties op het gebied van privacy, disfunctioneren, medezeggenschap
 • Zorggroepen, Multidisciplinaire zorg en Zorginkoop
 • Beheersing bedrijfsrisico’s, Juridische risicoscan, Compliance
 • En nog vele andere …