De zorg is een brede sector met veel specifieke en complexe wetten, regels en gedragscodes afkomstig van diverse overheidsinstanties. Specifieke kennis en ervaring op dit gebied is dan ook een must voor iedere advocaat die werkzaam is in deze sector.

De werkzaamheden van Kuiper ADVocatuur hebben vaak betrekking op de zorgsector. Het gaat dan om zaken waarbij sectorspecifieke wet- en regelgeving een belangrijke rol speelt, veelal in combinatie met het ondernemings- of contractenrecht.

Onder meer betreft het kwesties op het gebied van bestuur en toezicht van zorginstellingen (‘governance’) en het vormgeven van structuren voor samenwerking, zoals een koepelstructuur. Ook voor begeleiding in situaties van onenigheid binnen de zorgorganisatie bent u bij Kuiper ADVocatuur aan het goede adres.

Cliënten zijn bijv. huisartsen, medisch specialisten, vakgroepen, belangenorganisaties en zorginstellingen (waaronder ziekenhuizen, huisartsenposten, zorggroepen, zelfstandige behandelcentra, instellingen voor verpleging en verzorging).