Geen organisatie functioneert zonder contracten.

Kuiper ADVocatuur is u graag van dienst bij het opstellen of het beoordelen van uw contracten met afnemers, opdrachtgevers of partners.

Wij begeleiden u graag van de eerste onderhandelingen tot aan de beëindiging van een contract door ontbinding of opzegging.

Te denken valt aan samenwerkingsovereenkomsten, aandeelhouders-overeenkomsten,  algemene inkoop- of verkoopvoorwaarden, (ver-)koopovereenkomsten en overeenkomsten van opdracht.

Daarnaast kan het helaas voorkomen dat een contract uitmondt in een geschil. Kuiper ADVocatuur begeleidt u ook graag bij (het voorkomen van) aansprakelijkheidskwesties en het oplossen van geschillen, bijvoorbeeld via een vaststellingsovereenkomst.